Ce este un izotop?

Ce este un izotop?

Un izotop este un atom care conține un număr diferit de neutroni decât elementul chimic de bază. Fiecare element este definit de numărul de protoni corespunzători. Numărul atomic al unui element se referă la numărul de protoni și stabilește acel element specific din tabela periodică.

În elementele neionizate, numărul de protoni este egal cu numărul de electroni, ceea ce determină o încărcare neutră. În timp ce electronii au masa, este neglijabil atunci când sunt adăugați la masa atomică a unui element. Masa atomică, prin urmare, se referă la numărul total de neutroni și protoni. Izotopii, asemenea elementelor de bază, sunt proiectați prin masa lor atomică, ca în exemplul de hidrogen-3.