Care sunt câteva exemple ale ecuației Henderson-Hasselbalch?

Un exemplu al ecuației Henderson-Hasselbalch este de a determina pH-ul unei soluții tamponate care conține acid acetic și sarea sa, acetat de sodiu. Un alt exemplu este acela de a determina raportul dintre concentrația de acetat de sodiu și acid acetic necesar pentru a crea un tampon cu un pH de 5,0. Toate exemplele din ecuația Henderson-Hasselbach se referă la determinarea modului de a compune o soluție tamponată cu o valoare a pH-ului stabilită.

Un tampon este o soluție constând dintr-un acid sau o bază împreună cu sarea sa. Obiectivul tamponului este de a rezista schimbărilor în pH-ul său prin neutralizarea unor cantități mici de alți acizi sau baze care se adaugă la soluție. Acest lucru este posibil deoarece, dacă soluția este preparată folosind un acid, atunci sarea sa acționează ca bază și invers.

Anterior, calculele folosite pentru a pregăti soluțiile tamponate au fost complexe și ineficiente. Prin rearanjarea expresiei care descrie rata în care un acid slab sau o bază disociază în componentele sale, ecuația Henderson-Hasselbalch a creat o metodă simplificată pentru aproximarea pH-ului soluțiilor tamponate. Forma sa generală este că pH-ul soluției este egal cu logaritmul negativ al constantei de disociere a acidului plus logaritmul raportului dintre concentrația de acid și concentrația de sare.