Ce cauzează daune de mediu?

Activitățile și locuințele umane sunt o cauză majoră a daunelor aduse mediului. În timp ce industria umană și dezvoltarea urbană au provocat pagube importante lumii naturale, evenimente precum cutremure, alunecări de teren și incendii să devage mediul regional și să dăuneze ecosistemelor.

Mediile pot fi afectate de poluare, de contaminarea apei și de distrugerea biodiversității. Activitățile și așezările umane sunt principala cauză a degradării mediului. Extracția și rafinarea resurselor naturale, pierderea speciilor de plante și animale, precum și operațiunile industriale care au ca rezultat poluarea solului, a apei și a poluării atmosferice sunt toate surse de deteriorare a mediului. Agenții chimici, inclusiv pesticidele, contaminanții industriali și gazele cu efect de seră, reprezintă o amenințare gravă atât pentru ecosistemele regionale, cât și pentru mediul global.

De asemenea, ecosistemele locale și regionale și zonele naturale pot suferi pagube prin evenimente naturale. Uraganele provoacă adesea daune aduse recifurilor de corali și zonelor umede, în timp ce cutremurele și erupțiile vulcanice au potențialul de a devasta ecosistemele până în momentul în care nu mai pot suporta viața nativă a plantelor și animalelor. Atât evenimentele apărute natural, cât și cele provocate de om au potențialul de a provoca daune mediului înconjurător atunci când acestea duc la schimbări de mediu și condiționale care se produc prea rapid pentru a se adapta eficient la viața plantelor și animalelor.