Câți copii au avut regele David în Biblie?

Biblia numește 19 fii și o fiică care aparțineau regelui David, care avea cel puțin șapte soții și multe concubine. Nu se știe exact câte copii avea regele David.

Fiii numiți în Biblie sunt Amnon, Daniel (Chileab), Absalom, Adonijah, Șefatia, Ithream, Șimea, Shobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Eliseu, Elpelet, Nogah, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada și Eliphelet. . În conformitate cu 2 Cronici 11:18, Ierimot, care nu este menționat în nici una dintre genealogii, este altul dintre fiii regelui David. Fiii născuți de concubinele lui nu sunt numiți. David a avut de asemenea cel puțin o fiică, Tamar, care a fost violată de fratele ei jumătate Amnon. Violul lui Tamar a condus la moartea lui Amnon. Alte fiice nu sunt menționate în Biblie.