SF6 este considerat polar?

hexafluorura de sulf, abreviată ca SF6, este o moleculă nepolară. SF6 are o geometrie moleculară octaedrică, ceea ce înseamnă că molecula de sulf are șase atomi de fluor care o înconjoară. Deși fiecare legătură individuală este polară, nu există niciun efect net, ceea ce înseamnă că molecula este nepolară.

Conform teoriei VSEPR, moleculele de fluor se poziționează cât se poate de departe unul de celălalt. Deoarece există șase atomi de fluor, înseamnă că fiecare atom este la 90 de grade față de vecinii săi. Acest lucru înseamnă în plus că fiecare atom de fluor este direct opus unui alt atom de fluor. Polaritatea fiecărei legături individuale este, prin urmare, anulată, lăsând o moleculă nepolară.