De ce solidele au forme și volume definite?

De ce solidele au forme și volume definite?

Solidele au forme și volume definite deoarece atomii și moleculele lor sunt ținute ferm de forțele intermoleculare puternice. La temperaturi scăzute, energia cinetică din solid nu este de obicei suficientă pentru a depăși aceste forțele intermoleculare, astfel încât solidul să rămână în aceeași stare.

Moleculele solide sunt ținute împreună atât de strâns încât mișcarea lor este limitată, iar asta le dă formă și volum. Capacitatea lor de a rezista la comprimare este o altă proprietate care face ca solidele să își păstreze forma și volumul. În stare solidă, substanțele au densități mari, iar ratele de difuzie sunt mult mai mici decât cele ale lichidelor.

În general, solidele sunt clasificate în două categorii, în funcție de modul în care moleculele și atomii constituenți sunt aranjați în solid. Acestea sunt solide cristaline și solide amorfe.

În solidele cristaline, moleculele și atomii sunt organizați în forme definite astfel încât atunci când solidul este spulberat, aranjamentul ordonat al ionilor, moleculelor sau atomilor are dreptunghiuri drepte. În solidele amorfe, moleculele și atomii nu au un aranjament clar, iar solidul constă în șiruri dezorganizate și încurcate ale moleculelor. Atunci când aceste solide sunt închise, marginile apar ca fiind curbate deoarece nu există o structură internă definită. Un exemplu perfect de solid amorf este sticla.