Care este a cincea stare de fapt?

Care este a cincea stare de fapt?

Cea de-a cincea stare de materie este condensul Bose-Einstein, care este un superfluid gazos format din atomi care au fost răciți la zero aproape absolut. Teoria a fost propusă de Satyndra Bose și Albert Einstein în anii 1920.

Deși teoria a fost propusă în anii 1920, procesul nu a fost realizat cu succes până în 1995 de Eric Cornell și Carl Wieman de la Universitatea din Colorado. Experimentul a fost realizat folosind un gaz de rubidiu răcit la 170 nanocelvine. Atunci când se răcește la această temperatură, atomii se prăbușesc în cea mai mică stare cuantică, ceea ce produce ceea ce se numește superfluid. Când atomii ajung la această temperatură, își pierd aproape toată energia și nu se mai pot mișca. Deoarece nu se pot deplasa, ele încep să se strângă împreună. Clumpingul apare deoarece atomii nu mai pot transfera energie și au aceleași proprietăți și niveluri. Acest lucru este uneori menționat și ca un super atom. Această stare de materie nouă a produs o gamă largă de izotopi, deși acești izotopi și alte creații, cum ar fi gazele degenerate, sunt foarte fragile. Cea mai mică creștere a temperaturii îi poate determina să se încălzească peste prag și să devină încă o dată gaze normale. Aceste condensate sunt propuse pentru multe aplicații noi, cum ar fi tehnologiile cu încetinirea luminii sau tehnologiile anti-stealth.