Care este formula pentru a calcula energia cinetică?

Ecuația pentru calculul energiei cinetice este KE = ½mv², unde m este masa obiectului și v este viteza lui. Când un obiect este la cel mai înalt nivel, acesta are cel mai mare potențial sau este stocat energie; la cel mai jos punct, are cea mai cinetică energie.

Energia cinetică este energia unui obiect în mișcare. Există trei forme de energie cinetică: vibrațională, rotațională și translațională. Energia cinetică vibratoare este energia datorată mișcării vibraționale; în mod similar, energia cinetică rotativă este energia datorată mișcării de rotație. Energia kinetică translațională este energia unui obiect care se deplasează de la o locație la alta.