Care sunt cele șase forme de bază de cristal?

Există șapte forme cristaline de bază: cubice (izometrice), tetragonale, ortorombice, hexagonale, trigonale, triclinice și monoclinice. Forma cristalelor este determinată de unul dintre cele șapte sisteme de cristal pentru a descrie simetria geometrică a cristalului.

Toate cristalele pot fi descrise de Grilele de cristal Bravais, o asamblare de tipuri de laturi cristaline și regulile care le definesc. Cristalele izometrice sunt definite de un punct de reticulare pe fiecare colț al unui cub și fiecare punct de zăbrere este împărțit congruent între opt cuburi adiacente. Cristalele tetragonale rezultă din prisma rectangulară cu o bază pătrată, cauzată de întinderea unei laturi cubice de-a lungul unui vector. Când se întinde de-a lungul a doi vectori cubi, rezultă un cristal ortorombic, în care o prismă dreptunghiulară are o bază dreptunghiulară.

O prismă hexagonală este cea a unei prisme drepte și are o bază hexagonală. Un cristal trigonal sau rhomoedic are vectori de lungime congruentă care nu sunt ortogonali. Cristalul trigonal are o axă triplă, spre deosebire de axa hexagonală cu șase axe. O latură de cristal cu vectori de lungime inegală care nu sunt reciproc ortogonali este un cristal triclinic. Există oa cincea formă de cristal, forma monoclinică. Cristalele monoclinice formează prisme și piramide duble; laturile lor sunt formate din vectori de lungime necongruentă care formează o prismă dreptunghiulară.