Cum clasifică geologii structurile de cristal?

Geologii clasifică cristalele în șase grupuri pe baza numărului de axe și a unghiurilor fațetelor sau fețelor pe un eșantion. Știința cristalografiei etichetează cele șase categorii ca izometrice, tetragonale, ortorombice, monoclinice, triclinice și hexagonale.

Fiecare cristal are un punct al axei centrale. Un cub sau un cristal izometric are trei axe, toate egale în lungime și toate perpendiculare unul la celălalt. Cristalul tetragonal este similar, dar numai două axe au o lungime egală, creând o formă dreptunghiulară. Cristalul ortorombic are trei axe, toate perpendiculare între ele, dar fiecare are o lungime diferită.

Cristalul monoclinic are trei axe, toate lungimi diferite, două dintre ele perpendiculare pe a treia. Cristalul triclinic are trei axe, dar nici unul nu este perpendicular pe celălalt și fiecare are o lungime diferită. Cristalele hexagonale au patru axe, trei care sunt egale în lungime și plasate simetric. Aceste trei sunt perpendiculare pe a patra, care este mai lungă.

Geologii identifică multe pietre prețioase prin forme de cristal. Diamantele sunt izometrice și sunt perfecte pentru tăierea în pietre prețioase, întrucât forma cubată creează puține pierderi. O variație adesea găsită este octaedronul, un diamant în formă de cub elongat. Safirii au formă hexagonală, având șase fațete simetrice alungite și capete perpendiculare înclinate. Cristalele de tip topaz sunt ortorombice, în formă de dreptunghi, dar cu toate fațetele având o lungime diferită.