Cât de multe litri sunt într-o tonă?

Numărul de litri dintr-o tonă depinde de densitatea lichidului, deoarece litrele sunt unități de volum și tone sunt unități de masă. Pentru apă, 1000 de litri ar constitui o tonă.

Trebuie folosit densitatea lichidului pentru a converti o tonă la numărul de litri. O tonă reprezintă 1000 de kilograme, astfel încât să se împartă 1000 kilograme cu densitatea lichidului în unități de kilograme /litru pentru a obține numărul de litri. De exemplu, cu apă, densitatea este de 1 kilogram /litru, deci numărul de litri de apă într-o tonă este (1000 kilograme /(1 kilogram /litru)) = 1000 litri. Un calcul similar poate fi făcut pentru alte lichide cu densități diferite pentru a calcula numărul de litri.