Cât de multe atomi sunt într-o moleculă H2O?

Cât de multe atomi sunt într-o moleculă H2O?

O moleculă de apă este compusă din trei atomi. Există doi atomi de hidrogen (H2) și un atom de oxigen (O) în fiecare moleculă de apă. Moleculele de apă conțin, de asemenea, patru electroni perechi singulare pe atomul de oxigen. Acest lucru permite fiecărei molecule de apă să preia o formă geometrică îndoită.

Apa este o moleculă foarte polară datorită perechilor de electroni negativi ai atomului de oxigen. Fiecare atom de hidrogen este ușor pozitiv, dar în ansamblu, moleculele de apă au un dipol negativ îndreptat către norul de electroni deasupra moleculei de oxigen. Datorită polarizării apei, ea poate interacționa cu ea însăși și poate forma legături puternice. Moleculele de apă interacționează unul cu celălalt prin legături de hidrogen în forma sa gazoasă, lichidă și solidă.