Care este masa atomică a azotului?

Masa atomică de azot este de 14,00674 unități de masă atomică. Azotul este un gaz care are numărul atomic 7 și simbolul chimic N. Există 7 neutroni, 7 protoni și 7 electroni într-un azot atom. Azotul are de asemenea izotopi stabili, cum ar fi N-14 și N-15.

Daniel Rutherford a descoperit acest element nemetalic în 1772. Numele său provine din cuvintele grecești "nitron" și "genele", adică "formarea nitrilor". Atmosfera Pământului conține aproximativ 78% din acest element. Pentru a obține azotul în formă pură, aerul lichefiat trece printr-un proces numit distilare fracționată.

O aplicație principală pentru azot este în fabricarea amoniacului. Amoniacul este important pentru fabricarea de substanțe ca îngrășămintele, ecranarea protectoare în aplicații de sudare, refrigerare și explozivi.