Ce este conservarea apei?

Ce este conservarea apei?

Conservarea apei se referă la orice reducere benefică a utilizării apei, a pierderii sau a deșeurilor. Aceasta include și strategiile și activitățile de gestionare și protejare a resurselor de apă pentru a satisface cererea de consum uman.

Conservarea apei implică reducerea consumului de apă și reciclarea apei reziduale în diverse scopuri, cum ar fi curățarea, irigarea și fabricarea. O altă metodă pentru implementarea conservării apei este îmbunătățirea practicilor de gestionare a apei. Acestea îmbunătățesc utilizarea resurselor de apă în beneficiul oamenilor și al mediului. Conservarea apei este importantă deoarece apa este o resursă finită și vulnerabilă care susține viața, dezvoltarea economică și mediul.