Ce este încălzirea la masa constantă?

Încălzirea la masă constantă este o tehnică gravimetrică în chimia analitică utilizată pentru determinarea masei unui produs evoluat în raport cu masa inițială a materialului nereacționat. Tehnica necesită producerea unui gaz volatil, cum ar fi deoarece dioxidul de carbon a evoluat de la descompunerea termică a carbonatului de calciu.

Greutatea reactanților și a produselor trebuie să fie proporțională și reproductibilă pentru ca tehnica să furnizeze informații semnificative. Formarea produselor trebuie să fie ireversibilă, iar produsele care rămân după încălzire la masa constantă trebuie să fie stabile termic. Cunoscând căldura introdusă de reactanți și timpul necesar pentru masa constantă permite determinarea calorimetrică a entalpiei de reacție.

Încălzirea la masă constantă poate fi, de asemenea, o tehnică de uscare utilizată pentru deshidratarea unui compus chimic, cum ar fi oxidul de fier. Descompunerea termică a unui carbonat metalic la un oxid metalic și dioxid de carbon poate fi, de asemenea, utilizată pentru a sursa acest oxid metalic.

Randamentul materialului după încălzirea în masă constantă poate, de asemenea, să ofere informații despre puritatea reactanților originali. Masa prea mare sau prea mică poate indica impuritățile care au rămas sau s-au evaporat în timpul procesului de încălzire, respectiv.

Încălzirea la o masă constantă necesită un echilibru specializat, sensibil care măsoară continuu masa reactanților și a produselor. Acest echilibru analitic poate conține, de asemenea, elemente încorporate de încălzire și agitare pentru a facilita procesul de încălzire.