Ce face culorile?

Culorile sunt rezultatul reflexiei și absorbției selective a luminii albe. Culorile cuprind toate lungimile de undă ale luminii albe vizibile pentru ochiul uman.

Oamenii percep culoarea datorită modului în care diferite materiale interacționează cu lumina. Obiectele nu posedă culoare, ele reflectă pur și simplu anumite lungimi de undă ale luminii care apar ca o culoare pentru ochiul uman. Electronii tuturor atomilor vibrează la frecvențe specifice. Atunci când atomii interacționează cu o lungime de undă a luminii de aceeași frecvență ca vibrația electronilor, ei absorb această lumină. Dacă lungimea de undă diferă în frecvență de electroni, ea reflectă și apare ca o culoare a ochiului.

Spectrul de lumină vizibilă constă în lungimi de undă de la aproximativ 380 nanometri până la 780 nanometri. La capătul cel mai de jos al spectrului vizibil, oamenii percep culoarea violet. Capătul cel mai înalt al spectrului este roșu. Lumina albă se descompune în spectrul vizibil la expunerea la o prismă, cum ar fi apa sau sticla. Această proprietate a luminii albe este responsabilă pentru apariția curcubeelor ​​pe zile umede și însorite.

Atunci când atomii absorb o lungime de undă a luminii, în loc să o reflecte, energia luminii devine mișcare. Această mișcare devine apoi termică sau energie termică. De aceea, suprafețele întunecate sau negre, care absorb toate lungimile de undă de lumină albă, devin mai calde decât alte suprafețe colorate într-o zi însorită.