Care este masa molară a H2?

Masa molară a H2, care este formula chimică pentru dihidrogen, este de 2,01 grame pe mol, cu o deviație standard de plus sau minus 0,00014 grame pe mol. Masa molară se determină prin combinarea masa atomică a tuturor atomilor din compus.

Fiecare atom de hidrogen are o greutate atomică de 1,01 grame per mol. Deoarece există doi atomi de hidrogen în dihidrogen, masa molară este egală cu 1,01 plus 1,01 grame per mol. Masa moleculară este o proprietate fizică a atomilor sau a compușilor unici și este frecvent utilizată în chimie, deși este folosită și în fizică.